Asinhroni i sinhroni servo motori Siemens

ASINHRONI I SINHRONI SERVO MOTORI SIEMENS

Ovi motori su posebno projektovani za postizanje visokih performansi, vektorskom regulacijom u primenama sa promenljivom brzinom. Prepoznatljiva elektromagnetna i mehanička konstrukcija omogućava rad u režimu konstantne snage na najvišim brzinama.

Motori za kontrolu kretanja

  •  SIMOTICS S servomotori
  •  Glavni motori SIMOTICS M
  •  Linearni motori SIMOTICS L

Su optimalno rešenje za svaku primenu. Naši kupci nam daju mnogo razloga zašto su Siemens servomotori pravi izbor. Servo motori sa stalnim magnetima uključuju visoko dinamičko pozicioniranje i preciznu sekvencu pomaka. Svaki motor za kontrolu kretanja ima kompaktan oblik i visoku efikasnost. Sa širokim spektrom klasa performansi i veličinama instalacija, naš asortiman proizvoda takođe ima pravi motor za vašu aplikaciju kontrole kretanja.