Elektromotori na jednosmernu struju (DC-motorji)

ELEKTROMOTORI NA JEDNOSMERNU STRUJU

Jednosmerni motor odn. DC motor ostaje prvi izbor u raznim industrijskim sektorima zbog svoje kompaktnosti, pouzdanosti i odličnog odnosa cena / performanse. Visoka efikasnost, visoke dinamičke performanse, širok raspon brzina, koje su dostupne uz održavanje opterećenja ili preopterećenja, razlog su zbog čega je DC motor bitna komponenta modernih industrijskih postrojenja.

Asortiman motora od 0,1 do 2300 kV.

Fleksibilnost, pouzdanost, ušteda energije. Pogonski sistemi sa DC motorima nude različite prednosti koje donose značajne uštede u instalacionim i operativnim troškovima:

  • Jednostavna regulacija motora i programiranje konvertora: jednostavna rešenja za složene probleme upravljanja
  • Širok opseg brzine i nesmetanog rada na veoma malim brzinama ili obrtnom momentu u mirovanju: lako se prilagođava svim operativnim potrebama
  • Regulacija broja obrtaja kod konstantnog momenta / snage: smanjena snaga i veličina regulatora
  • Visoki dinamički odziv: motori sa malom inercijom i time brži radni ciklusi i niže struje pokretanja; lako se prilagođava aplikacijama sa brzom fluktuacijom opterećenja i brzine
  • Glatka rotacija: smanjeno mehaničko opterećenje sistema
  • Kompaktna konstrukcija: velika ušteda prostora
  • Ušteda energije: motor i regulator, karakteriše ih visoka efikasnost; električna kočnica
  • usklađenost sa važećim standardima i direktivama o elektromagnetnoj kompatibilnosti; uštede u sistemima za smanjenje elektromagnetnih emisija
  • Visoka pouzdanost uz jednostavan program održavanja i značajne uštede
  • Laka dostupnost rezervnih delova i komponenti.

KATALOG: MOLIMO PIŠITE NAMA ZA KATALOGE