Elektromotori prema narudžbi

ELEKTROMOTORI PREMA NARUDŽBI

POGONSKA TEHNIKA, pored servisiranja i popravke elektromotora, nudi obradu i modifikacije elektromotora na zahtev kupca

Standardne / tipične promene:

  • Obrada prirubnice, obrada vratila motora
  • Ugradnja elektromagnetnih kočnica i specijalnih kočionih sistema (dvostruke kočnice, mikroploče za nošenje itd.)
  • Konverzija ležajeva sa ležajevima za povišena radijalna i aksijalna opterećenja, podmazivanje itd.
  • Proširene i prilagođene prirubnice po meri Instalacija
  • Toplotne zaštita PTC, KTY84 ili drugo, grejači i druga dodatna oprema
  • Povećana zaštita IP65, IP66, IP68
  • Nestandardni okvir
  • Proširena vratila za mešalice
  • Specijalne vodeno hlađene glave motora
  • Prilagođeno kućište i vratilo za priključivanje na radnu mašinu, itd.