Elektromotori Siemens

ELEKTROMOTORI SIEMENS

Sa Siemens elektromotorima uvek možete postići najviši nivo efikasnosti. Siemens motori pokrivaju čitav spektar sinhrone i asinhrone tehnologije:

  • od standardnih elektromotora i servomotora za upravljanje »Motion control« do visokonaponskih, jednofaznih i prilagođenih elektromotora
  • inovativne tehnologije pogona za sve sektore, aplikacije i energetske klase.

Elektromotori SIMOTICS, zasnovani na više od 150 godina iskustva, izuzetno su pouzdani, robusni, kompaktni i snažni.