Industrijska automatizacija i regulacija

INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA I REGULACIJA

 • Priprema idejnog rješenja za najbolje tehničku izvedbu na osnovu želja i zahtjeva klijenta, koje već uzima u obzir sva fizička ograničenja, te grubu procjenu potrebne tehničke opreme.
 • Izrada električnih planova-shema sa distribucijom elemenata u prekidačima
 • Proizvodnja i vezivanje upravljačkih ormara, kontrolnih brojača i drugih uređaja
 • Izrada kontrolne kutije sa svim elementima, osvetljenjem, klimatizacijom, filterima, ventilatorima itd.
 • Montaža komponenti na montažnu ploču prema električnoj dokumentaciji
 • Kabliranje svih elemenata i potpuna kontrola sa priključcima
 • Izrada osnovnog softvera za funkcionalni rad planirane kontrole (PLC program)
 • Kreiranje softvera za HMI interfejs sa grafičkim simbolima i slikama
 • Provera osnovne funkcionalnosti i zaštite kontrolera
 • Kontrola i merenje mašina i opreme kod kupca
 • Testiranje i podešavanje svih graničnih vrednosti i referentnih pozicija na uređaju