Reference

Reference

Naručilac

Naziv projekta

 

Delatnost

Država

  Godina

PIA AUTOMATION

Transportni sistem sa akumulacijom paleta za robotsku celicu

 

Transportni sistemi

Avstrija

2018

ARCELORMITTAL

Nova linija "strecher"-a za proizvodnju lima

 

Mašinogradnja

Makedonija

2018

IMPOL  SEVAL (Ates)

Prepravka i modernizacija valjaonice IMPOL Seval

 

Mašinogradnja

Srbija

2016

BOSIO

Izrada Manipulatora za manipulaciju otkivka u metalnoj ind.

 

Mašinogradnja

Slovenija

2015

 

 

 

SEZNAM REFERENC

Naročilac

Naziv projekta

 

Delatnost

Država

    Leto

Poclain Hydraulics

Pogon DC motora hidrauličke stanice 180kW sa regulacijom

 

Mašinogradnja

Slovenija

2019

PIA AUTOMATION

Transportni sistem sa akumulacijom paleta za robotsku celicu

 

Transportni sistemi

Avstrija

2018

TE Obrenovac (BET Balkan Energy team)

Pogonska stanica glavnog pogona transportera i pogona voza

 

Transportni sistemi

Srbija

2018

Poclain Hydraulics

Pogon DC motora hidrauličke stanice 180kW sa regulacijom

 

Mašinogradnja

Slovenija

2018

ARCELORMITTAL

Nova linija "strecher"-a za proizvodnju lima

 

Mašinogradnja

Makedonija

2018

SIJ ACRONI

Prepravka i modernizacija voza u metalnoj ind.