Acroni

Prepravka i modernizacija SCHIESS ravnalice debelog lima u željezari SIJ-Acroni

PRERADA HIDRAULIČNOG SISTEMA POGONA GLAVNIH VALJAKA RAVNALICE DEBELOG LIMA U ELEKTROMOTORNI  SINHRONIZOVAN FREKVENTNO REGULISAN POGON.

Investitor železara SIJ-Acroni Slovenija je imao problema sa istrošenim i zastarelim hidrauličkim sistemom pogona glavnih valjka na ravnalici debelog lima Schiess, gdje su troškovi održavanja i zastareli regulacioni sistem postali neodrživi i traženo je rješenje uz modernizacije koristeči najsavremeniju tehnologiju regulacije elektromotornim pogonima.

Problem je bio u tome što se osnovna konstrukcija mašine za ravnanje trebala u celosti zadržati, bez većih izmena. Tokom prepravke, istovremene zamene svih 5 novih valjaka sa ležajevima i nosećim valjcima, 5 novih pogona je integrisano u postojeću konstrukciju sa 5 ugaonih planetarnih reduktora nominalnog obrtnog momenta od 80.000 Nm. Pogon je napravljen sa 5 asinhronih el. motora Siemens snage P = 30kW, opremljenih inkrementalnim enkoderima i prinuđenim hlađenjem. Kontrola vožnje i sinhronizacija izvršeni su sa Danfoss frekventnim pretvaračima koji su povezani preko SIMATIC kontrolera i PLC-a. Kontrola i upravljanje se vrši iz kontrolne kabine, na kojoj je monitor na kojem se može prikazati grafički prikaz rada mašine i regulacija brzine. Obim radova se sastojao od kompletne demontaže valjaka i postojećeg hidrauličnog sistema pogona i pumpi, ugradnje novih pogona, svi mehanički radovi, kompletne proizvodnje novih el. ormara i el. instalacije uz  implementaciju softvera, probnog rada i praćenjem rezultata.