PIA Automation

Izrada transportne trake sa akumulacijom paleta za PIA Automation Austrija

TRAKASTI TRANSPORTER-ROBOTSKI DODAVAĆ U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

Na osnovu lay-outa linije u automobilskoj ind. investitora PIA Automation Austrija, projektnih zahteva i uzorka-prototipa novog proizvoda, napravljena je projektna dokumentacija transportera, koja je integrisana u lay-out klijenta za finalnu montažu i morala je da zadovolji sve standarde i zahteve u automobilskoj branši.

Nakon potvrđivanja 3D dizajna transportera kod krajnjeg kupca uklj.simulacijom rada, pračena je izrada prototipa i potvrda uređaja za stezanje kod klijenta.

Nakon izrade svih crteža, pračena je proizvodnja svih elemenata transportne trake. Nakon završetka montaže, usledila je faza testiranja transportera i simulacija.