Trakasti transporteri

TRAKASTI TRANSPORTERI

Trakasti transporter je idealan za transport lima, sanduka ili paleta. Transporter ima traku duž širine transportne trake koja se pokreće na "kliznom ležištu" iz valjaka. Različiti materijali za traku dostupni su za različite industrijske primjene (prehrambena, farmaceutska, duhanska industrija itd.). Promjenljive širine trake do 1800 mm ili više, ovisno o primjeni. Promenljive dužine do 12 m po pogonu ili više, u zavisnosti od primene. Opcionalno sa više traka sa jednim pogonom. Dizajnirani za transport materijala do 2500 kg ili više, u zavisnosti od primene. Promenljive brzine do 3m / s ili više u zavisnosti od aplikacije. Transportna traka može biti nagnuta pod uglom u odnosu na upotrebu. Provođenje transportne trake preko V-utora. Dostupni dodaci, kao što su uklopne tačke, raskrsnice, liftovi, bočne vođice, krivine, preusmeravanja i fiksna zaustavljanja.